Zonnepanelen

Zonnepanelen

Onderneem duurzaam met zonnepanelen

Wek jouw eigen duurzame energie op

Zonne-energie is een van de duurzaamste energiebronnen. Ook in de wintermaanden wekken de panelen energie op. Voor bedrijven is het op dit moment zeer gunstig om over te stappen naar duurzame energie. Brusche is jouw partner op het gebied van duurzame energieopwekking. Wij beschikken als geen ander over de kennis en kunde om ook in jouw specifieke situatie een passende PV-installatie te kunnen verzorgen. Wij kunnen de installatie van jouw zonnepaneelinstallatie conform de geldende richtlijn NEN1010 en Scios Scope 12 verzorgen.
Het opwekken van eigen energie wordt steeds interessanter. Wij ontwerpen de zonnestroominstallatie die jouw nodig pand nodig heeft. Hierbij zorgen wij voor een hoog rendement op jouw investering.
Bedrijven met zonnepanelen moeten in de meeste gevallen bij verzekeraars aantonen dat de PV-installatie veilig gemonteerd is. Door periodiek de PV-installatie te laten controleren door middel van een Scope 12 inspectie kan de veiligheid gewaarborgd worden. De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van jouw hele zonnestroominstallatie. Dat betekent vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt daarbij naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid. Als gecertificeerd inspectiebureau hebben wij de juiste kennis en ervaring om jou van de juiste adviezen te voorzien.
Brusche Elektrotechniek is een erkend inspectiebedrijf conform de SCIOS Scope 12 certificatieregeling. Deze erkenning is een bevestiging van onze kennis en specialisme op het gebied van Scope 12/NEN-EN-IEC 624460 inspecties.