Brusche – Elektrotechnische inspecties

Elektrotechnische
inspecties

Veiligheid voorop

Scope 8 en Scope 9

Inspectie aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is een werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Op basis hiervan moeten elektrische installaties en arbeidsmiddelen regelmatig worden geïnspecteerd als controle op de onderhoudstoestand van installaties en de veiligheidstoestand van arbeidsmiddelen zodat de veiligheid gewaarborgd is. Arbeidsmiddelen worden daarbij geregistreerd in ons asset beheersysteem zodat een overzichtelijke historie ontstaat van de gekeurde arbeidsmiddelen.
Brusche Elektrotechniek is een erkend inspectiebebedrijf conform de SCIOS Scope 8 en SCIOS Scope 9 certificatieregeling. Deze erkenning is een bevestiging van onze kennis en specialisme op het gebied van Scope 8/NEN3140 en Scope 9/NEN3140 veiligheidsinspecties.

Scope 10

Risico-inspecties van
elektrotechnisch materieel

Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie of de daarop aangesloten apparatuur. Een inspectie van de elektrische installatie en de apparatuur is echter niet alleen van belang om brandschade te voorkomen, maar ook om de veiligheid te vergroten. Daarom stellen veel verzekeraars een keuring volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur verplicht bij een brandverzekering.
Brusche Elektrotechniek is een erkend inspectiebedrijf conform de SCIOS Scope 10 certificatieregeling. Deze erkenning is een bevestiging van onze kennis en specialisme op het gebied van Scope 10/NTA 8220 brandrisico inspecties.

Scope 12

Elektrische inspectie van zonnestroominstallaties

Bedrijven met zonnepanelen moeten in de meeste gevallen bij verzekeraars aantonen dat de PV-installatie veilig gemonteerd is. Door periodiek de PV-installatie te laten controleren door middel van een Scope 12 inspectie kan de veiligheid gewaarborgd worden. De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van jouw hele zonnestroominstallatie. Dat betekent vanaf de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). De inspecteur kijkt daarbij naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid. Als gecertificeerd inspectiebureau hebben wij de juiste kennis en ervaring om jou van de juiste adviezen te voorzien.
Brusche Elektrotechniek is een erkend inspectiebedrijf conform de SCIOS Scope 12 certificatieregeling. Deze erkenning is een bevestiging van onze kennis en specialisme op het gebied van Scope 12/NEN-EN-IEC 624460 inspecties.

Inspectie Thermografie

Door oververhitting van elektrische installatie-onderdelen kan aanzienlijke schade ontstaan. Het thermografisch inspecteren van elektrische (verdeel)inrichtingen en installaties is een snelle en effectieve methode om onnodig energieverbruik, storingen, uitval van processen en in het ergste geval zelfs brand te voorkomen.

Onze inspecteurs zijn ITC Level I opgeleid thermograaf en kunnen hierdoor gebreken aan jouw installatie onderdelen opsporen en helder rapporteren.

Energie- en vermogens metingen

Door energie- en vermogensmetingen te doen en de output hiervan te analyseren, kunnen we de kwaliteit van jouw installatie bepalen en een eventueel besparingspotentieel vaststellen. Brusche Elektrotechniek beschikt over geavanceerde apparatuur om bijvoorbeeld transiënten, harmonischen, spanningspieken, spanningsdips en onbalans in kaart te brengen te analyseren en op te lossen.
Door een meting over een aantal dagen uit te voeren kunnen we het maximaal opgenomen vermogen bepalen. Hiermee kunnen we accuraat bepalen hoeveel ruimte (beschikbaar vermogen) er beschikbaar is in een installatie voor een eventuele uitbreiding.

Inspectie NEN1010-6

Bouwbesluit is gesteld dat elke nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de NEN 1010. Onze deskundige en gecertificeerde inspecteur voert de NEN1010 inspectie uit, waarbij de betreffende installatie wordt geïnspecteerd door metingen, beproevingen en een visuele inspectie. Naar aanleiding van deze inspectie wordt een duidelijk rapport opgesteld waarin de eventuele tekortkomingen van de installatie zijn vastgelegd.

Keuren draagbaar klimmaterieel

Niet alleen op de bouwplaats, maar ook het gewone huis-, tuin- en keukengebruik is de bron van vele ongevallen met ladders en trappen. Ligt de oorzaak van het ongeval bij het klimmaterieel zelf, dan is er sprake van ondeugdelijk materieel. De opgeleide keurmeesters van Brusche elektrotechniek voeren keuringen en inspecties van ladders en trappen uit volgende de norm NEN2484. De gegevens van de keuringen en inspecties worden vastgelegd en gerapporteerd. Een en ander om te voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade, mochten zich calamiteiten of ongelukken voordoen.
Van elk goedgekeurd item wordt een certificaat verstrekt om zo uw administratieve last tot een minimum te beperken.

Keuren rolsteigers opgebouwd uit
geprefabriceerde onderdelen

Rolsteigers zijn praktisch niet weg te denken in de bouw en renovatiesector. Door de toepassing van lichte constructieonderdelen kunnen er echter snel gevaarlijke situaties ontstaan. De opgeleide keurmeesters van Brusche elektrotechniek voeren keuringen van steigeronderdelen uit volgende de norm NEN-EN 1004. De gegevens van de keuringen worden vastgelegd en gerapporteerd. Dankzij de steiger keuring ben je er als werkgever van verzekerd dat jouw werknemers aan de slag kunnen met veilig en goedgekeurd materiaal.
Van elk goedgekeurd item wordt een certificaat verstrekt om zo uw administratieve last tot een minimum te beperken.

Zorgdragen voor een gezonde leefomgeving voor de volgende generaties, hier zijn wij elke dag weer mee bezig. Samen met onze opdrachtgevers dragen onze mensen met talloze projecten dagelijks bij aan het bereiken van een duurzamere wereld.

Wil jij samen met ons bijdragen aan een duurzamere wereld op het gebied van elektrotechnische installaties? Bekijk dan vooral onze openstaande vacatures.