Privacy Statement

Disclaimer en Privacyverklaring

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van jou te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Brusche Elektrotechniek respecteert de privacy van jou als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.brusche.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.  

Wijze van verkrijging persoonsgegevens

Brusche Elektrotechniek verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Brusche Elektrotechniek verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker. 

Doel van verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

  • Om goederen en diensten te leveren;
  • Om te bellen of te mailen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • Te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief aan klanten;
  • Het uitnodigen van onze klanten voor events;
  • Het afhandelen van betalingen;
  • De mogelijkheid een account aan te maken;
  • Om toegang te krijgen tot ons serviceportaal.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Brusche Elektrotechniek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van gegevens. Brusche Elektrotechniek treft voortdurend passende maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt jouw e-mailadres niet aan derden verstrekt. 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die jouw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw jouw gegevens hoeft in te voeren. Om je optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “analyse cookies” op jouw computer. Hierdoor kunnen wij informatie over jouw websitebezoek bij houden. Het profiel dat van je wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend. Deze cookies worden niet gedeeld met derden. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kan je alleen zelf doen aangezien deze op jouw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Cookie Google

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, Twitter en Linkedin

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Jouw rechten

Je hebt het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan jezelf ofwel in opdracht van jezelf aan een andere partij. Ook heb je het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kan je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als je bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Je kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info@brusche.nl of door een brief te sturen naar Brusche Elektrotechniek, Postbus 156, 7600 AD  Almelo. Vermeld in de e-mail of brief duidelijk tegen welk gebruik van jouw persoonsgegevens je bezwaar maakt. Je krijgt binnen vier weken antwoord. Ook kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Op de website kunnen een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst zijn. Brusche Elektrotechniek kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Brusche Elektrotechniek raadt de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Brusche Elektrotechniek. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Brusche Elektrotechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid dan ook.