Brusche – MJOP en DMJOP

MJOP en DMJOP

Onderhoudsplannen op maat

Meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP)

Brusche Elektrotechniek verzorgt meerjaren onderhoudsplanningen. Meerjarenonderhoud in vastgoed staat momenteel sterk in de belangstelling.
Brusche maakt hierbij gebruik van een speciaal daarvoor ingerichte softwareomgeving. Deze benutten wij voor de budgettering, planning, voortgangsbewaking, inspectie/conditiemeting, preventief onderhoud, rapportages, bewaking KPI’s, meerjaren onderhoudsplan, evaluatie en verbeteringmaatregelen. Tevens voert Brusche Elektrotechniek in eigen beheer elektrotechnische veiligheidsinspecties (NEN 3140, SCIOS Scope 8, SCIOS Scope 10 en thermografie) uit, en zorgen we voor onderhoud van brandmeldinstallaties en noodverlichting. Daarnaast verzorgen wij keuringen van elektrische arbeidsmiddelen volgens de NEN 3140/SCIOS Scope 9, zonnestroominstallaties volgens NEN-EN-IEC 624460/SCIOS Scope 12 en klimmaterieel volgens de NEN 2484. Wij bieden hiermee een totaalpakket aan op het gebied van Service & Onderhoud, Beheer en Inspectie.

DMJOP

(Duurzame meerjaren onderhoudsplanningen)

Naast een basis meerjarenonderhoudsplan, kan ook een duurzaam meerjaren onderhoudsplan worden opgesteld.
Dit plan bevat, naast de technische aspecten, ook verbetermaatregelen ten aanzien van duurzaamheden. In een DMJOP wordt een bredere afweging gemaakt. Naast de technische componenten worden ook onderhouds- en exploitatiekosten meegenomen. Ook hiermee bieden wij een totaalpakket aan op het gebied van Service & Onderhoud, Beheer en Inspectie.